Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jako właściciel witryny Ulenberg Sp. z o.o. bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Ulenberg Sp. z o.o. zależy, abyś był rzetelnie poinformowany, kiedy i jakie dane są gromadzone, oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Informacja o ochronie danych

Aktywność Ulenberg Sp. z o.o. na stronach internetowych przebiega zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych. Ulenberg Sp. z o.o. dokłada starań, aby chronić dane przed utratą, zniszczeniem, zafałszowaniem, manipulacją lub nieuprawnionym dostępem. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące postępowania z danymi pozyskanymi podczas odwiedzania witryny Ulenberg Sp. z o.o.

Pozyskiwanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe to informacje personalne i rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich wszystkie informacje, za pomocą których można ustalić Twoją tożsamość – przykładowo nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny i numer telefonu. Informacje, których nie można powiązać z Twoją tożsamością (jak np. dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) nie są danymi osobowymi. Korzystanie z witryny Ulenberg Sp. z o.o. zasadniczo nie wymaga ujawniania tożsamości.

W przypadku zwrócenia się do firmy Ulenberg Sp. z o.o. z prośbą o podanie informacji zostaniesz poproszony o podanie nazwiska oraz innych danych osobowych. Ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne. Niektóre dane są niezbędne w związku z określonym działaniami, jak np. zamawianie broszur informacyjnych. Dane wymagane są oznaczone gwiazdką jako „pola obowiązkowe”. Podawanie dodatkowych danych, które nie są oznaczone jako „pola obowiązkowe”, jest dobrowolne.

Przechowywanie danych osobowych

Ulenberg Sp. z o.o. przechowuje Twoje dane na specjalnie chronionych serwerach, które są zabezpieczane środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji lub rozpowszechnianiu Twoich danych przez osoby nieuprawione. Dostęp do Twoich danych mają tylko niektóre uprawnione osoby odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli nie możemy jednak zapewnić całkowitej ochrony danych przed wszystkimi zagrożeniami.

Wyświetlanie stron internetowych oraz Twoich danych na witrynie Ulenberg Sp. z o.o. zasadniczo odbywa się w sposób nieszyfrowany. Nie można zatem wykluczyć, że osoby trzecie mogą uzyskać do nich wgląd i/lub dostęp. Ulenberg Sp. z o.o. zaleca mieć na uwadze tę kwestię, podejmując decyzję o tym, czy i jakie dane mają być przekazywane drogą internetową.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

Ulenberg Sp. z o.o. wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na zapytania lub do realizacji spraw oraz w ramach czynności związanych z administrowaniem witryny. O ile wyrazisz wyraźną zgodę na działania marketingowe, Ulenberg Sp. z o.o. będzie wykorzystywać dane również do celów reklamowych w zakresie określonym w danym przypadku. Bez Twojej wyraźnej zgody Ulenberg Sp. z o.o. nie przekaże danych osobom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem celów reklamowych. O ile wymagają tego przepisy prawa lub decyzja sądu, Ulenberg Sp. z o.o. ma obowiązek przekazania Twoich danych upoważnionym organom.

Analiza danych użytkowników

Gdy odwiedzasz witrynę internetową Ulenberg Sp. z o.o., automatycznie zbierane są informacje ogólne (np. o używanej przeglądarce internetowej, liczbie odwiedzin, przeciętnym czasie korzystania, otwieranych stronach). Informacje te służą do poprawy atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności witryny. Są one gromadzone i analizowane w szczególności do celów statystycznych.

Dodatkowo Ulenberg Sp. z o.o. używa na swojej witrynie plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Służą one do poprawy przyjazności dla użytkownika oraz poprawy efektywności serwisu internetowego. Ze względów technicznych są one potrzebne przykładowo w celu zapewnienia prawidłowego działania koszyka. Ulenberg Sp. z o.o. używa tzw. „cookies sesyjnych”, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Oprócz tego stosowane są również trwałe pliki cookie, za pośrednictwem których Ulenberg Sp. z o.o. może Cię rozpoznać podczas odwiedzin na stronie.

Ustawienia większości przeglądarek automatycznie akceptują pliki cookie. Użytkownik ma jednak możliwość wyłączenia opcji ich zapisywania lub też wprowadzenia ustawień, w wyniku których użytkownik będzie powiadamiany o wysłaniu plików cookie.

 

Linki do innych witryn internetowych

Witryna zawiera odnośniki prowadzące do obcych stron, które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. W przypadku opuszczenia witryny Ulenberg Sp. z o.o. zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na powiązanych witrynach, które gromadzą dane osobowe. Witryna Ulenberg Sp. z o.o. zawiera odnośnik do profili Ulenberg Sp. z o.o. na portalach społecznościowych. W przeciwieństwie do wtyczki społecznościowej odnośniki te nie przekazują żadnych danych do właściciela portalu społecznościowego. Kliknięcie danego odnośnika powoduje otwarcie nowego okna, w którym wyświetla się profil Ulenberg Sp. z o.o. na danym portalu społecznościowym.

Informacja na temat Twoich danych oraz ich usuwanie

Masz prawo do uzyskiwania informacji na temat swoich zapisanych danych, a także prawo do ich korygowania, blokady lub usunięcia. W razie zmiany danych adresowych takich jako kod pocztowy, adres e-mail czy adres korespondencyjny, możesz poinformować o tym Ulenberg Sp. z o.o., wysyłając wiadomość na adres e-mail dealer.claas@ulenberg.pl w celu ich skorygowania lub aktualizacji. Osobą kontaktową w sprawach związanych z powyższymi uprawnieniami jest pełnomocnik Ulenberg Sp. z o.o. ds. danych osobowych.

Kontakt

W razie innych pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych przez Ulenberg Sp. z o.o. prosimy o kontakt z pełnomocnikiem Ulenberg Sp. z o.o. ds. ochrony danych osobowych:

pisemnie na adres: Ulenberg. Sp. z o.o., ul. Szosa Słupska 1, 76-220 Główczyce

na adres e-mail: dealer.claas@ulenberg.pl

Główczyce, 13.02.2018r.